-t

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Προτεινόμενες απαντήσεις της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Οι πρώτες εκτιμήσειςΠροτεινόμενες απαντήσεις της


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 

Οι πρώτες εκτιμήσεις
Πρωτότυπες ασκήσεις εντός των δυνατοτήτων των παιδιών , θέμα έκθεσης αναμενόμενο και κείμενο σχετικά απαιτητικό ως  προς την σύνταξη της περίληψης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Α1,Β1,Β2,Β3,Β4)
 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στα μνημεία. Αρχικά, σημειώνεται ότι χώροι όψης και λόγου της ελληνικής αρχαιότητας αποτελούν μνημεία, διότι εκφράζουν αρχιτεκτονικώς την δημοκρατία, την ψυχαγωγία και το θέατρο, αλλά και συνδέουν το παρόν με το παρελθόν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πολλά ελληνικά μνημεία έχουν υποστεί καταστροφές. Παρόλα αυτά, τονίζονται οι   κατάλληλες μέθοδοι σύνδεσης των ανθρώπων με τον πολιτισμό και ανάπτυξης ευαισθητοποίησης και προάσπισης των μνημείων. Οι μέθοδοι αυτοί είναι η επαφή με σύγχρονους στοχασμούς και καλλιτεχνικές εκφάνσεις μέσω του ιστορικού πλαισίου, η καταχώρηση των μνημείων με όλα τους τα γνωρίσματα , η συνεργασία αρχαιολόγων , φορέων του θεάτρου, πολιτικών , στοχαστών και , τέλος, οι σχετικές δραστηριότητες. 

Β1.
α. Σ / β.Λ/ γ. Λ/ δ.Λ/ ε.Σ.

Β2 α)
Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα. Το αίτιο είναι η καταγραφή όλων των μνημείων και το αποτέλεσμα είναι η συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου (των μνημείων)
Επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναπτύσσεται  με διαίρεση.
Διαιρετέα έννοια: μνημείων
Μέλη της διαίρεσης: των πολύ ή λιγότερο γνωστών…..μαρτυρίες 

β) πρώτα απ’ όλα: Κατά πρώτον/Αρχικά παράλληλα: συγχρόνως
εξάλλου: άλλωστε

Β3.α) 
εκτυλίσσεται: συμβαίνει, διαδραματίζεται, διεξάγεται κατάλοιπα: υπολείμματα
επιδίωξη: στόχος, σκοπός
προσέγγισης: πλησιάσματος, επαφής ολοκληρωμένη: πλήρη

Β3. β)
αναπτυσσόταν: περιοριζόταν, υποβαθμιζόταν δράση: αδράνεια
ερευνημένων: ανερεύνητων, ανεξέταστων γνωρίζουμε: αγνοούμε
ανάδειξης: απόκρυψης

Β.4.
α) Η διπλή παύλα διασαφηνίζει τα προαναφερθέντα και συγκεκριμένα ποια μνημεία πρέπει να καταγραφούν.
β) Επικρατεί το γ΄ πρόσωπο, το οποίο προσδίδει αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και επισημότητα  στο κείμενο.

Γ1.
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας του Δήμου.

Γλώσσα-Ύφος: Κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας / χρήση γ΄ προσώπου, ώστε να αναδειχθεί η αντικειμενικότητα της επιχειρηματολογίας / συνδυασμός ά ενικού προσώπου, αλλά και α΄ - β΄ προσώπου για τις ανάγκες της επικοινωνιακής περίστασης στον πρόλογο και στον επίλογο / προτείνεται η επαναδιατύπωση της προσφώνησης, για τη διατήρηση του επικοινωνιακού ύφους.

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, / Αγαπητοί συνδημότες,

Α΄ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφορμή: Συμμετοχή σε ημερίδα του δήμου με θέμα την προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Ιδιότητα ομιλούντος: Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας.
Θέμα: Σημασία-προσφορά των μνημείων και δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση με αυτά.

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Τα μνημεία καταδεικνύουν την πολιτιστική ιδιαιτερότητα του λαού που τα δημιούργησε.


 • Κάθε λαός, είτε με τους αφανείς-λαϊκούς είτε με τους επιφανείς καλλιτέχνες του, έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου μνημεία κάθε μορφής, τα οποία αποτυπώνουν την εντελώς ξεχωριστή πορεία του στο χρόνο, την ευαισθησία του και την επινοητικότητά του.
 • Τα περισσότερα από αυτά ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη χώρα και τον συγκεκριμένο λαό, το περιβάλλον του, τις αξίες και τις περιπέτειές του και συνιστούν τεκμήριο ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας και μοναδικότητας.
Η παιδευτική λειτουργία των μνημείων είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας και πηγή ιστορικής γνώσης.


 • Πολλά από τα μνημεία έχουν κατασκευαστεί για να τιμηθούν σημαίνουσες προσωπικότητες του παρελθόντος ή σημαντικά γεγονότα, ειρηνικά ή πολεμικά.
 • Η μελέτη και η ουσιαστική επαφή των σύγχρονων ανθρώπων με αυτά λειτουργεί ως αφορμή και ως μέσο αναψηλάφησης της ιστορίας, ως αφορμή αναστοχασμού του παρελθόντος και εξαγωγής πολύτιμων διδαγμάτων για παρόν και το μέλλον.

Τα μνημεία αποτελούν πηγή έμπνευσης και πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


 • Ορισμένα από τα μνημεία, ιδίως αυτά που σχετίζονται με την αισθητική και την καλλιτεχνική έκφραση, λόγω της καλλιτεχνικής τους αρτιότητας, λειτουργούν ως διαχρονικά και αξεπέραστα πρότυπα ομορφιάς.
 • Από αυτά, οι καλλιτέχνες του παρόντος προχωρούν στη δημιουργία νέων, πρωτότυπων έργων. Έτσι, συμβάλλουν στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας παραγωγής και τροφοδοτούν με ερεθίσματα τη σύγχρονη τέχνη.

 Μεταβατική παράγραφος: Για να εκτιμήσει ο σύγχρονος άνθρωπος τα μνημεία, απαιτείται πληρέστερη γνώση αυτών. Ιδιαίτερα για τους νέους, σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του σχολείου, που οφείλει να καλλιεργεί τη γόνιμη και βιωματική σχέση με τα μνημεία του πολιτισμού.


Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ.


 • Σύνδεση των μνημείων με τα διδασκαλία μαθημάτων, όπως η ιστορία, η γεωγραφία, τα θρησκευτικά, ακόμη και τα μαθηματικά.
 • Οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη επίσκεψη στα μουσεία, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν επαρκή στοιχεία για αυτά. Η επίσκεψη και μελέτη μνημείων πρέπει να είναι συστηματική και διαρκής και να μην εξαντλείται σε μια ευκαιριακή και περιοδική περιδιάβαση.
 • Προτεραιότητα σε μουσεία ή μνημεία της περιοχής που ζουν οι μαθητές, ώστε να γνωρίζουν την αξία τους και να αποκτούν ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.
 • Την ευθύνη για τις επισκέψεις να αναλάβουν αρχαιολόγοι που γνωρίζουν καλά την ιστορία, τις αισθητικές και τεχνικές λεπτομέρειες των μνημείων.
 • Προγράμματα ανάδειξης μνημείων από σχολεία, τα οποία είναι και άγνωστα στο ευρύ κοινό.
 • Πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η ευρωπαϊκή διάσταση των μνημείων της καθεμιάς.
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία για την αξιοποίηση της μορφωτικής τους λειτουργίας.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ανακεφαλαίωση και επισήμανση των βασικών αξόνων του θέματος.
Αποφώνηση Σας  ευχαριστώ για την προσοχή σας.
                                                                                                                             


 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2010-2014 

15-20
10-14,9
0-9,9
2010
25,95 %
49,92 %
24,09 %
2011
22,12 %
57,40 %
20,44 %
2012
25,48 %
51,66 %
22,82 %
2013
29,45 %
57,54 %
12,98 %
2014
22,15%
57,85%
20,01%
 
Ο πίνακας δείχνει τις διακυμάνσεις των βαθμολογιών των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στα προηγούμενα έτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου