-t

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Οδηγός Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 2016

Οδηγός Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 2016 !Οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν.
Από το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών θα κριθεί ποιοι από τους υποψηφίους θα πάρουν το εισιτήριο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα μαθητικά χρόνια των υποψηφίων θα αποτελούν πλέον παρελθόν και θα αναπολούν τις δύσκολες αλλά και τις ωραίες στιγμές που έζησαν, ενώ συγχρόνως θα κάνουν σχέδια για το μέλλον. Μπροστά τους ανοίγονται νέοι ορίζοντες και μέσα από μια επιτυχή επιλογή σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος θα τους ανοίξει νέους δρόμους, θα τους προσφέρει νέες εμπειρίες και θα κάνει τη ζωή τους ενδιαφέρουσα και δημιουργική, προσφέροντας τους προσωπική ολοκλήρωση.
Για να γίνει, όμως, αυτό χρειάζονται δύο πράγματα: πρώτον να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται καλύτερα το διάστημα που απομένει, επιλέγοντας σπουδές που είναι κατάλληλες για αυτούς και δεύτερον, όταν έλθει η ώρα, να συμπληρώσουν σωστά το Μηχανογραφικό τους.
Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Καλό θα είναι με ηρεμία και νηφαλιότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους σχέδιο, θέτοντας στον εαυτό τους τα παρακάτω ερωτήματα:
α) ερωτήματα αυτογνωσίας
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;
2. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα μου;
3. Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτω; Ακόμη ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα όποια ταλέντα μου;
4. Σε ποια μαθήματα μπορώ να αποδώσω καλύτερα
5. Ποιες είναι οι αξίες μου; Ειδικά οι εργασιακές μου αξίες; Τι θεωρώ σημαντικό και τι θέλω από την μελλοντική μου εργασία;
Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ποιο επάγγελμα ή ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν, επιλέγοντας τις κατάλληλες σπουδές. Έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε γιατί το αντικείμενό σπουδών δεν συνάδει με την προσωπικότητά τους, είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσουν. Να επισημάνουμε εδώ και το δράμα πολλών αριστούχων, οι οποίοι επηρεασμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο βρίσκονται να
φοιτούν σε υψηλόβαθμες σχολές, τις οποίες εγκαταλείπουν στην συνέχεια, διαπιστώνοντας ότι το αντικείμενο σπουδών τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιθυμούν πραγματικά.
β) ερωτήματα πληροφόρησης
1. Για το αντικείμενο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών στο ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν
2. Για τη δυνατότητα που παρέχουν οι σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές
3. Για τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα 
4. Για τις επαγγελματικές διεξόδους και τις προοπτικές απασχόλησης Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ποια επιστημονικά πεδία θα δηλώσουν, ποιες σχολές τους ενδιαφέρουν και ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων στα οποία καταλήγουν.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν το περιεχόμενο σπουδών, τις κατευθύνσεις (τομείς) και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορούν στις σχολές που περιλαμβάνονται στο ή στα επιστημονικά τους πεδία.
Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να παρακολουθήσουν μαθήματα που διδάσκονται σε μια σχολή, τα οποία δεν τους ενδιαφέρουν. Είναι προτιμότερο να επιλέξουν, αρχικά, τμήματα με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν μια εξειδίκευση με ένα κατάλληλο μεταπτυχιακό.
Οι υποψήφιοι καλό είναι να ενημερωθούν για τις αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό πεδίο, να είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και να ενστερνιστούν ότι οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες.
Επειδή, όμως, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά εργασίας και το επάγγελμα που ζητείται σήμερα, αύριο μπορεί να μην έχει θετικές προοπτικές απασχόλησης, είναι σημαντικό να προτιμηθούν σχολές που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα τους και την προσωπικότητά τους, ώστε να βιώσουν δημιουργικά και ευχάριστα την περίοδο σπουδών συγκροτώντας μια προσωπικότητα ώριμη να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όπου και όπως οι συνθήκες και οι προσωπικές επιλογές καθορίσουν.
γ) ερωτήματα σχετικά με το κόστος σπουδών
Εάν δεν υπάρχει σχολή που τους ενδιαφέρει στον τόπο κατοικίας τους, οφείλουν να διερευνήσουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν σε μια άλλη πόλη.
Επομένως τα οικονομικά της οικογένειάς τους είναι ένα σημαντικό δεδομένο που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Το κόστος σπουδών απασχολεί πλέον πολλούς υποψήφιους και η συζήτηση με τους γονείς καθίσταται επιβεβλημένη. Μία λύση θα ήταν η στέγαση σε φοιτητική εστία, εφόσον, βέβαια, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η πόλη που τους ενδιαφέρει προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.
Επιπλέον μπορούν να διερευνήσουν την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας τους..
Β. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Απευθυνόμενος λοιπόν σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, θα του πρότεινα να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Βήμα πρώτο: Επιλέγεις και εκτυπώνεις το ένα, αν έχεις δώσει τέσσερα μαθήματα ή και τα δύο Επιστημονικά Πεδία που σε ενδιαφέρουν, αν έχεις δώσει 5 μαθήματα: Σε κάθε Πεδίο χαρακτηρίζεις τις σχολές επιλογής σου με τα γράμματα:
Α: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν πρωταρχικά
Β: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο
Γ: για τις Σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν και τόσο.
Βήμα δεύτερο: • Ιεραρχείς αριθμητικά (με 1, 2, 3…κλπ) τις σχολές της κατηγορίας Α από άποψη ενδιαφέροντος και προτίμησης πχ Α1, Α2, ….Α10. (Η σχολή Α1 μπορεί να ανήκει στο ένα πεδίο της επιλογής του και η σχολή Α2 στο άλλο. Προσοχή όμως να υπάρχει αριθμητική συνέχεια.
• Όταν τελειώσεις με τα τμήματα της κατηγορίας Α προχωράς στην κατηγορία Β και κάνεις το ίδιο συνεχίζοντας, όμως, με τον αριθμητικό δείκτη που σταμάτησες προηγούμενα πχ Β11,…Β22, τέλος συνεχίζεις και στην κατηγορία Γ πχ Γ23…κλπ.
Βήμα τρίτο: Αν τώρα διαγράψεις τα γράμματα Α, Β, Γ, οι αριθμοί που παραμένουν δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής σου. Μεταφορά στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό
Στη συνέχεια μπαίνεις στην εφαρμογή που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθώντας τις οδηγίες που σου παρέχει, συμπληρώνεις, ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σου, μεταφέροντας με πολλή προσοχή τη σειρά προτίμησης των σχολών που καθόρισες στο προαναφερθέν τρίτο βήμα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τελειώνοντας, ας καταγράψουμε ορισμένες επισημάνσεις, που μερικές φορές είναι αυτονόητες, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες:
 Αν δηλώσεις προτίμηση για Σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, τη δηλώνεις μόνο μία φορά.
 Δεν εισάγεσαι σε Σχολή για την οποία δεν εκδήλωσες προτίμηση. Προτείνω να δηλώσεις αν όχι όλα, αρκετά τμήματα που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία που έχεις επιλέξει.
 Αν, με τα μόρια που συγκέντρωσες, εισάγεσαι σε περισσότερες από μία Σχολές, τότε θα εισαχθείς σ’ αυτήν που δήλωσες προγενέστερη. Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία σου και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

Συνοψίζοντας
 Σ΄ αυτό το σταυροδρόμι που έφτασες να είσαι περήφανος για τον αγώνα που έδωσες!
 Να θυμάσαι πάντα ότι δεν είσαι μόνος σου. Οι γονείς σου, οι καθηγητές σου και οι ειδικοί σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να σε συνδράμουν στις αποφάσεις σου.
 Η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού……
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Επιμέλεια: Νικόλαος Δεμετρζή

Και ένα ενδιαφέρον video με συμβουλές για την επιλογή σπουδών και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τον κ.Ταουσάνη Χρήστο στην εκπομπή της Μαρίας Αναγνωστίδου στην TV100 για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την επιλογή σπουδών και επαγγέλματοςΠέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Συνάντηση μελών Ελληνικής μαθηματικής εταιρείας παράρτημα Σερρών

Μια όμορφη μαθηματική παρέα !

Μέσα στη φετινή σχολική χρονιά ως Ε.Μ.Ε. γνωρίσαμε νέους "μαθηματικούς" φίλους, που μας στήριξαν στο νέο μας ξεκίνημα. Η ευγνωμοσύνη και η χαρά μας μεγάλη, όποτε η ιδέα για μια συγκέντρωση μαθηματικών που ενδιαφέρονται για την διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης καθώς και την ανταλλαγή απόψεων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, στριφογυρνούσε από καιρό στο μυαλό μας ! 
Tο ραντεβού δόθηκε σε ειδυλλιακό μέρος ( στον Λευκώνα στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου ) σε ένα όμορφο ταβερνάκι (Ταβέρνα Αυλή ).

    Το τραπέζι αρχικά ήταν άδειο . . .

αλλά σιγά σιγά κατέφθασαν όλοι  
Δεν φοβόμασταν ! Εξάλλου είχαμε και τη βοήθεια Θεού και Αγίου (lisariteamiti)* !


(* Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κάκανο διότι εκτός από πολύ καλός μαθηματικός και καθηγητής είναι και εξαιρετικός άνθρωπος και δέχτηκε την πλάκα που του κάναμε ! Η ομοιότητα πάντως είναι τρομερή !)
Τα πηγαδάκια πολλά, νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις . . .Στο τέλος γίναμε όλοι μια παρέα ! Μια όμορφη μαθηματική παρέα που χαιρόμαστε που σιγά σιγά μεγαλώνει.


Όπως είπε και κάποιος από την παρέα (Νίκος Παπανίκος), πιστεύω ότι όλοι μας χθες ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ένα τουλάχιστον φίλο, ΑΦΑΙΡΕΣΑΜΕ από το μυαλό μας για 3-4 ώρες τα γκρίζα και τα δύσκολα της καθημερινότητας και της δουλειάς μας, ΔΙΑΙΡΕΣΑΜΕ το κρασάκι σε πολλά ποτήρια και προέκυψαν πολλά και ωραία χαμόγελα. Ελπίζω το μεράκι του Προεδρείου και η διάθεση όλων μας να ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ μετά τη χθεσινή ωραία βραδιά και να προκύψουν ανάλογες ωραίες εκδηλώσεις της ωραίας αυτής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ παρέας . 
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Το δίλημμα του φυλακισμένου


Το δίλημμα του φυλακισμένου
Πόσο κοστίζει ο εγωισμός; Γιατί εμείς οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε; Ένα μαθηματικό παίγνιο μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα; Και πως σε όλα αυτά εμπλέκονται η οικονομία, το δίκαιο, η πολιτική επιστήμη και η βιολογία;
Καλιφόρνια 1950. Ο ψυχρός πόλεμος στα φόρτε του. Δύο Αμερικανοί μαθηματικοί, ο Merrill Meeks Flood και ο Melvin Dresher εργάζονται στο ερευνητικό κέντρο που τροφοδοτεί με μελέτες τις Αμερικανικές Ένοπλες δυνάμεις, τη RAND Corporation. Το ερευνητικό κέντρο ήθελε μελέτες στη θεωρία των παιγνίων με σκοπό την χρησιμοποίησή τους σε ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους οι Flood και Dresher ανακαλύπτουν ένα απλό μαθηματικό μοντέλο σε μορφή παιγνίου στο οποίο οι δύο παίκτες μπορούν είτε να συνεργαστούν μεταξύ τους είτε να προδώσουν ο ένας τον άλλον. Τον ίδιο χρόνο, ο μαθηματικός Albert William Tucker (1905-1995), καθηγητής του νομπελίστα John Nash (1928- ) στο Princeton, απευθυνόμενος σε ψυχολόγους στο πανεπιστήμιο του Stanford, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα με φυλακισμένους και ποινές με σκοπό να κάνει πιο κατανοητό στο κοινό το παίγνιο των Flood και Dresher. Από τη διάλεξη του Tucker και έπειτα το παίγνιο ονομάζεται "Δίλημμα του Φυλακισμένου" και αποτελεί το πιο διάσημο πρόβλημα της θεωρίας των παιγνίων.

Το δίλημμα έχει ως εξής: Δύο άνθρωποι (εμείς θα τους αποκαλούμε Α και Β) είναι ύποπτοι για την τέλεση ενός εγκλήματος. Όμως η αστυνομία δεν έχει επαρκή στοιχεία για την ενοχή τους . Ο ανακριτής καλεί τον Α στο γραφείο του και του λέει τα εξής. Αν επιρρίψει την ευθύνη στον Β και ο Β δεν μιλήσει θα αφεθεί ελεύθερος ενώ ο Β θα κάνει 10 χρόνια φυλακή. Αν όμως και ο Β επιρρίψει την ευθύνη στον Α και οι δύο θα φυλακιστούν για 4 χρόνια. Αν δεν μιλήσει και τον καρφώσει ο Β, οι όροι αντιστρέφονται. Ο Β θα αφεθεί ελεύθερος και ο Α θα μείνει στη φυλακή για 10 χρόνια. Αν όμως και οι δύο δεν ομολογήσουν θα φυλακιστούν μόνο για ένα χρόνο. λόγω έλλειψης στοιχείων. Την ίδια συζήτηση κάνει και με τον Παίκτη Β. Ο Α και ο Β δεν συναντιούνται και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
Ας έρθουμε λοιπόν στη θέση του Παίκτη Β. Σκέπτεται: "Αν ο Α με έχει καρφώσει, εμένα με συμφέρει να τον καρφώσω γιατί αν το κάνω θα φάω 4 χρόνια ενώ αν δεν το κάνω θα κάτσω στη στενή 10 χρόνια. Αν δεν με έχει καρφώσει, πάλι με συμφέρει να τον καρφώσω γιατί θα αφεθώ ελεύθερος ενώ αν δεν το κάνω θα κάτσω ένα χρόνο στη φυλακή. Άρα ό,τι και να κάνει ο Α εμένα με συμφέρει να τον καρφώσω".
Φωνάζει τον δεσμοφύλακα και του λέει ότι θα ομολογήσει και θα ρίξει την ευθύνη στον Α. Όμως και ο Α σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο και τον καρφώνει. Συνεπώς και οι δύο φίλοι μας θα κάτσουν 4 χρόνια στη φυλακή.

Ήταν όμως λογική η επιλογή τους; Αν σκεφτούμε ότι και οι δύο σκέφτηκαν το συμφέρον τους, ναι. Και οι δύο έλπιζαν ότι ο άλλος δεν θα μιλούσε και θα αφήνονταν ελεύθεροι. Τα ήθελαν όλα για τον εαυτό τους. Να κερδίσουν όσο μπορούν περισσότερα ή έστω να υποστούν όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. Να όμως που ο εγωισμός τους δεν έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα και για τους δύο, δηλαδή να μην καρφώσει ο ένας τον άλλο και να τη γλιτώσουν φτηνά με ένα χρόνο φυλάκισης ο καθένας.
Το Δίλημμα του Φυλακισμένου έγινε ευρέως γνωστό στους επιστημονικούς κύκλους και απασχόλησε επιστήμονες από πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Οι οικονομολόγοι είδαν στα πρόσωπα των δύο φυλακισμένων τον homο economicus, τον άνθρωπο που συμπεριφέρεται έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος και να ελαχιστοποιήσει το κόστος. Οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τα ηθικά διλήμματα των παικτών. Το δίλημμα του φυλακισμένου έχει εφαρμογές στο δίκαιο, την ψυχολογία, ακόμα και τη βιολογία. Πολύ εντυπωσιακό για ένα απλό μαθηματικό παίγνιο.

Ένας από τους επιστήμονες που εντυπωσιάστηκαν από το Δίλημμα του Φυλακισμένου στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν ο Αμερικανός μαθηματικός και πολιτικός επιστήμονας Robert Axelrod. Ο Axelrod βρήκε στο Δίλημμα του Φυλακισμένου μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα που τον απασχολούσε: υπό ποιες συνθήκες δύο θεμελιωδώς εγωιστικά όντα μπορούν να επιλέξουν να συνεργαστούν; Για να απαντήσει στο ερώτημα δημιούργησε το Επαναλαμβανόμενο Δίλημμα του Φυλακισμένου, όπου το παίγνιο δεν παίζεται μια φορά αλλά πολλές. Στο Επαναλαμβανόμενο Δίλημμα του Φυλακισμένου οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από τα λάθη τους και να επανορθώσουν, ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο στην αμοιβαία συνεργασία. Το 1979 καλεί τους σημαντικότερους θεωρητικούς των παιγνίων να υποβάλλουν στρατηγικές, υπό τη μορφή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να παίξουν το Επαναλαμβανόμενο Δίλημμα του Φυλακισμένου. Υποβάλλονται 14 στρατηγικές από ψυχολόγους, μαθηματικούς, κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες. O Axelrod βάζει τις διάφορες στρατηγικές να αναμετρηθούν μεταξύ τους. Νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται ο Αμερικανοεβραίος μαθηματικός και ψυχολόγος Anatol Rapoport (1911- ) με τη στρατηγική Tit for Tat ή αλλιώς Μία Σου και Μία Μου. Η στρατηγική αυτή είναι πολύ απλή: Ο παίκτης ξεκινά συνεργαζόμενος με τον αντίπαλο και κατόπιν πράττει ότι έπραξε και ο αντίπαλος στον προηγούμενο γύρο. Συνεργάστηκε, θα συνεργαστεί. Πρόδωσε, θα τον προδώσει κι εκείνος στον επόμενο γύρο.
Ο Axelrod διοργάνωσε και ένα δεύτερο τουρνουά τον επόμενο χρόνο. Αυτή τη φορά υποβλήθηκαν 63 στρατηγικές. 62 καινούριες και η Μία Σου και Μία Μου. Πολλές από αυτές ήταν παραλλαγές του Μία Σου και Μία Μου. Η πιο πετυχημένη παραλλαγή ήταν η στρατηγική Δυο Σου και Μία Μου (Tit for Two Tats) του Βρετανού εξελικτικού βιολόγου και γενετιστή John Maynard Smith (1920-2004) όπου ο παίκτης προδίδει μετά από δύο συνεχόμενες προδοσίες. Όμως νικητής αναδείχθηκε και πάλι ο Rapoport
Το 1981 ο Axelrod μαζί με τον Βρετανό εξελικτικό βιολόγο William Donald Hamilton (1936-2000) δημοσιεύουν ένα άρθρο στο περιοδικό Science για την εξέλιξη της συνεργασίας. Σε αυτό μεταφέρουν τις μελέτες του Axelrod στην εξελικτική βιολογία και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία είναι μια εξελικτικά σταθερή στρατηγική, δηλαδή μια συμπεριφορά που επιτρέπει να διαχυθούν τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα είδος να επικρατήσει και να επιβιώσει. Οι ζωντανοί οργανισμοί που συνεργάζονται μεταξύ τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθούν και επομένως να περάσουν τα γονίδιά τους στην επόμενη γενιά. Οι νυχτερίδες, τα ψάρια που ανήκουν στο είδος των γαστερόστεων που επιλέγουν αν θα είναι αρσενικά ή θηλυκά, οι μαϊμούδες ακόμα και οι ιοί και οι βακτηριοφάγοι όπως ο φ6 χρησιμοποιούν κατά κόρον τη στρατηγική Μια Σου και Μία Μου. Το άρθρο των Axelrod και Hamilton αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα επιστημονικά άρθρα και αναφέρεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 1989 ένας από τους πιο διάσημους εκλαϊκευτές της επιστήμης, ο Βρετανός εξελικτικός βιολόγος Richard Dawkins (1941- ), στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Το Εγωιστικό Γονίδιο αφιερώνει ένα νέο κεφάλαιο στα ευρήματα του Axelrod και στην εφαρμογή τους στην εξελικτική βιολογία (Δυστυχώς αυτό το κεφάλαιο δεν υπάρχει στην ελληνική έκδοση του βιβλίου).
Ας φύγουμε λοιπόν τώρα από τη θεωρία και να περάσουμε στην πράξη. Όσο κι αν σας φαίνεται παράλογο η Μαφία, ο Ελευθεροτεκτονισμός και οι λοιπές μυστικές οργανώσεις έχουν μια πολύ καλή λύση στο να επιβάλλουν τη συνεργασία μεταξύ των παικτών στο Δίλημμα του Φυλακισμένου. Τον νόμο της σιωπής ή αλλιώς Ομερτά. Όποιος μιλήσει, όποιος προδώσει, πεθαίνει ή πέφτει σε δυσμένεια. Οπότε ο παίκτης δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο από το να σιωπήσει, να συνεργαστεί και να αφήσει τον εγωισμό του στην άκρη. Το πρόβλημα λύνεται με την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους της προδοσίας. Η προδοσία κοστίζει τη ζωή του παίκτη. Και η ζωή είναι ανεκτίμητη.
Όμως ο νόμος της σιωπής δεν είναι και η καλύτερη εναλλακτική λύση. Ίσως και εμείς οι άνθρωποι όπως και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί να είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να συνεργαζόμαστε, πιθανόν με τη μορφή Μια Σου και Μια Μου. Ο Αμερικανός Edward O. Wilson (1929- ), ο βιολόγος που το 1975 θεμελίωσε την Κοινωνιοβιολογία, υποστηρίζει πως όταν οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες και δημιούργησαν πολιτισμό, η αλτρουιστική συμπεριφορά έγινε από ένστικτο κανόνας κοινωνικής συμπεριφοράς (social norm), μετά νομική επιταγή και τελικά ηθική αρχή. Οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς μας επιβάλλουν τη συνεργασία. Όμως αυτή η συζήτηση ξεφεύγει από τα όρια της εκλαϊκευμένης επιστήμης και περνά στα χωράφια των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας.
    Πηγή : ideoscope.blogspot.gr

Τα Απειροελάχιστα Μεγέθη ( Ένα βιβλίο που θα σας κρατήσει ευχάριστη συντροφιά το καλοκαίρι )

Το βιβλίο, η καλύτερη συντροφιά για το καλοκαίριΤο καλοκαίρι είναι συνώνυμο των διακοπών και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τη στιγμή που θα αρχίσουν τις βουτιές στην παραλία, τα βραδινά ξενύχτια. 
Yπάρχει όμως και μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που το καλοκαίρι περιμένει εκτός από όλα αυτά και κάτι άλλο… 
Ανυπομονούν για τη στιγμή που θα βουτήξουν για μια ακόμα φορά στον αγαπημένο τους φανταστικό κόσμο και θα ξενυχτάνε γυρίζοντας σελίδες τη μία πίσω από την άλλη. Ναι, αν είσαι κι εσύ ένας μικρός βιβλιοφάγος ξέρεις πως το καλοκαίρι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να σου κρατήσει συντροφιά από ένα βιβλίο ! 


Γιατί μπορεί σε αυτή τη ζωή να είναι όλα περαστικά, μπορεί ο κόσμος εκεί έξω να χαλάει, αλλά η αγάπη για το βιβλίο είναι μια σταθερή αξία που δε θα σε εγκαταλείψει ποτέ.
 Το βιβλίο αποτελεί τον καλύτερο φίλο του καλοκαιριού, αφού μαζί του θα περάσετε και φέτος αρκετές ώρες χαλάρωσης και όπως πολύ σοφά έχει πει πριν από εμάς η Jeannette Walls στην αυτοβιογραφία της “Ένα όφελος του καλοκαιριού είναι ότι κάθε μέρα έχουμε περισσότερο φως για να διαβάσουμε“! 
Αν δεν έχετε κάνει ακόμα την επιλογή και είστε λάτρεις των μαθηματικών σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα το νέο βιβλίο του κ. Γιώργου Μπαντέ 
"τα απειροελάχιστα μεγέθη" .

«Από αμνημονεύτους χρόνους, το άπειρο συγκινούσε τη ψυχή του ανθρώπου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια ιδέα  που να έχει ερεθίσει τόσο γόνιμα τη νόηση όσο η ιδέα του απείρου.  Αλλά και καμία άλλη έννοια δεν χρήζει οριστικής διασάφησης περισσότερο από αυτήν» (D.Hilbert, «περί του απείρου»).
Η παραπάνω τοποθέτηση του D.Hilbert, είναι πολύ κοντά στα συναισθήματα που μας προκαλεί η έννοια του απείρου.  
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει τα παραπάνω ερωτήματα, να γίνει συνταξιδιώτης στο χρόνο και συνοδοιπόρος στην προσπάθεια κατανόησης της πολυδιάστατης φύσης του απείρου και  των απειροστών.  
Σε όλο αυτό το ταξίδι φαίνεται η εμμονή του συγγραφέα να ακολουθήσει προσεκτικά τη βέλτιστη διαδρομή, μ’ άλλα λόγια τη βέλτιστη διδακτική σειρά με απλό, κατανοητό, και εποπτικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα ο κ.Μπαντές έχει φροντίσει να εφοδιάσει το δημιούργημα του με ελκυστικό και ιδιαίτερα εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σε αυτό  συμβάλει η μεγάλη διδακτική εμπειρία του καθώς τον βοηθάει να προσεγγίζει τις πιο δύσκολες έννοιες, με ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον αναγνώστη. Επιπλέον, το ύφος του βιβλίου είναι φιλικό και ελκυστικό, καθιστώντας το έτσι έναν ευχάριστο σύντροφο στην «αναζήτηση του απείρου».
Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας, σε όσους διδάσκονται και διδάσκουν μαθηματικά, αλλά και σε όσους απλά τα αγαπούν και θα ήθελαν να κατανοήσουν σε βάθος τα μαθηματικά του απείρου μέσα από την έννοια των απειροελάχιστων μεγεθών.
Τέλος κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε, να ζητήσετε από εμένα να προλογίσω το βιβλίο σας.

Αναστάσιος Τιμοθεΐδης Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε. ΣερρώνΉδη το αγαπήσαμε τα μέλη του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών . . . 
. . . και αρχίσαμε την ανάγνωση για το ταξίδι στο άπειρο ! 


Εγώ προσωπικά το ξαναδιάβασα και το απόλαυσα σε ένα από τα πιο όμορφα και ευλογημένα μέρη της Ελλάδος στο "περιβόλι της Παναγιάς" ( Άγιο Όρος ) καθώς η έννοια του απείρου σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό ! 
 Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις αφήνουν άφωνους τους ερευνητές

Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις αφήνουν άφωνους τους ερευνητές

img_4564
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων κατασκευάστηκε στα 150-100 π.Χ. και τα 82 θραύσματα βρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας όταν σφουγγαράδες από τη Σύμη εντόπισαν το περίφημο «Ναυάγιο των Αντικυθήρων»
Συντάκτης: Βασιλική Τζεβελέκου – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι τόσο σημαντικός για την εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και η Ακρόπολη για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής» έχει πει ο Γιάννης Σειραδάκης, καθηγητής Φυσικής στο ΑΠΘ.

Η μελέτη του ξεκίνησε από τις πρώτες δεκαετίες του 1900 και πλέον γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας ότι πρόκειται για αστρονομικό όργανο υψηλής τεχνολογίας, που χρησίμευε για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλιου, της Σελήνης, των πλανητών (Ερμής, Αφροδίτη, Αρης, Δίας, Κρόνος), είχε ζωδιακό ημερολόγιο, προέβλεπε τις εκλείψεις της Σελήνης σε βάθος χρόνου 18 ετών και προσδιόριζε τις ημερομηνίες τέλεσης των αρχαίων αγώνων. Θεωρείται ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου.

Επιγραφές με ρόλο εγχειριδίου χρήσης Επιγραφές με ρόλο εγχειριδίου χρήσης |
Μετά τις τελευταίες πολυετείς έρευνες οι επιστήμονες, φυσικοί, μαθηματικοί, ερευνητές, επιγραφολόγοι, φιλόλογοι είναι σε θέση να γνωρίζουν περισσότερα από ποτέ για τη λειτουργία και τη χρήση του.
Και αυτό, αφενός γιατί κατάφεραν να δουν με ακτινογραφίες το εσωτερικό του (χάρη στον ειδικό τομογράφο που κατασκευάστηκε επί τούτου, έχει βάρος 12 τόνους και κόστος 1 εκατομμύριο ευρώ) και, αφετέρου, γιατί διάβασαν στο σύνολό τους τις «κρυμμένες» επιγραφές που αφορούν τη χρήση του οργάνου και παρέμεναν άγνωστες για 2.000 χρόνια. Είναι γραμμένες σε πλάκες χαλκού με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν ξεπερνούν το 1,5-2 χιλιοστά…
«Αν είχαν σωθεί όλες, θα λύνονταν οι απορίες μας. Ο κατασκευαστής του έχει χαράξει τα πάντα σε αυτές και μάλιστα στην προστακτική», έχει πει ο φυσικός Γιάννης Μπιτσάκης. Ο Μηχανισμός έκλεινε με δύο πλάκες και εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος των επιγραφών, ένα είδος συνοδευτικού εγχειριδίου χρήσης.
Υπολογίζεται ότι σώζεται το ένα τρίτο των επιγραφών και σήμερα η ειδική ομάδα μελέτης του Μηχανισμού έχει διαβάσει το 99%. «Μαζί με το εγχειρίδιο υπάρχει όλη η αστρονομική θεωρία που συνοδεύει τον Μηχανισμό. Ενα αστρονομικό σύγγραμμα που περιγράφει την κίνηση του Ηλιου, των πλανητών.
»Eίμαστε σε θέση να διαβάζουμε ολόκληρες φράσεις και παραγράφους, άρα να εμβαθύνουμε. Το κείμενο που περιγράφει τις εκλείψεις είναι εκπληκτικό. Δεν έχει βρεθεί ανάλογο πρωτότυπο με βάση το μέγεθος, το χρώμα, την κατεύθυνση των εκλείψεων.
Οπως και το κείμενο της πλήρους κίνησης των πέντε πλανητών, που επιμελήθηκε ο Μέμος Τσιλίκας, και μας αποδεικνύει ότι ο Μηχανισμός ήταν και πλανητάριο» λέει στην «Εφ.Συν.» ο Γιάννης Μπιτσάκης, μέλος της ομάδας.
Ο Μηχανισμός κατασκευάστηκε στα 150-100 π.Χ. και τα 82 θραύσματα βρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας όταν σφουγγαράδες από τη Σύμη εντόπισαν το περίφημο «Ναυάγιο των Αντικυθήρων».
Το περίπλοκο όργανο αστρονομίας αποτελείται από οδοντωτούς τροχούς, δείκτες, άξονες και επιγραφές. Μια μανιβέλα στο κέντρο δίνει την κίνηση. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει το «Χρυσούν Σφαίριον», ο Ηλιος, και σε άσπρο μαύρο η Σελήνη, που κινούνται γύρω από δύο κλίμακες.
Στο εσωτερικό υπάρχει αιγυπτιακό ημερολόγιο με μήνες στα ελληνικά και η κλίμακα των 365 ημερών, η πρώτη που βρίσκουμε χαραγμένη. Στο πίσω μέρος είναι χαραγμένο το ζωδιακό ημερολόγιο. Με την κίνηση, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των φάσεων της Σελήνης στο παρόν, το παρελθόν αλλά και το μέλλον.
Σημαντικές πληροφορίες αντλούνται από τους μήνες που ταυτίζονται με το κορινθιακό ημερολόγιο (5ος-6ος αι. π.Χ.) και στη συνέχεια με τις αποικίες της Κορίνθου.
Με τη σειρά που εμφανίζονται στον Μηχανισμό τούς συναντάμε στο ημερολόγιο της πόλης Ταυρομένιον, που δεν είναι άλλη από τη σημερινή Ταορμίνα, στη Σικελία. Λίγο πιο πάνω ήταν οι Συρακούσες, όπου έζησε ο Αρχιμήδης, ο σπουδαίος Ελληνας μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος.
Ο δείκτης της μικρής κλίμακας έδειχνε το έτος τέλεσης των αγώνων και εκεί περιφερικά υπάρχουν οι λέξεις Ολυμπία, Νεμέα, Ισθμια, Πύθια, ΝΑΑ που είναι η Δωδώνη, ενώ εσωτερικά, σε κάθε τεταρτημόριο, αναγράφονται τα έτη του τετραετούς ολυμπιακού κύκλου.
Καθώς η ενάλια αρχαιολογική έρευνα στα Αντικύθηρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες η ομάδα μελέτης εύχεται οι αρχαιολόγοι-δύτες να εντοπίσουν κάποια από τα θραύσματα, τα γρανάζια, τα μηχανικά τμήματα του Μηχανισμού, που σώθηκε έστω και μερικώς χάρη σ’ αυτό το ναυάγιο.
♦ Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα, καθώς η ομάδα μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων (συστάθηκε από Βρετανούς και Ελληνες το 2005) παρουσιάζει για πρώτη φορά τη συνολική ανάγνωση των επιγραφών, αποτέλεσμα διεθνούς ερευνητικής προσπάθειας δέκα χρόνων.
Πρώτο το ελληνικό κοινό θα μάθει για το αστρονομικό ημερολόγιο του Μηχανισμού και για το πώς αυτό συνδέεται με την καταγραφή αστρονομικών φαινομένων, για το ανερμήνευτο μέχρι σήμερα σύστημα πρόγνωσης εκλείψεων, για το πλήρες πλανητάριο, αλλά και για τα αποκρυπτογραφημένα ημερολόγια που ίσως μας δώσουν νέα στοιχεία για τον τόπο κατασκευής και χρήσης του.
Η τελευταία ομιλία θα επικεντρωθεί στη σχέση των επιγραφών του Μηχανισμού με τους αρχαίους μηχανικούς, ένας από τους οποίους πιθανώς να ήταν ο κατασκευαστής. «Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι κάπου πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του» λέει ο κ. Μπιτσάκης. (Η εκδήλωση θα γίνει στις 19.30, Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, είσοδος ελεύθερη).

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Ηλεκτρονικά μπορούν να υπολογίσουν τη μοριοδότηση τους οι υποψήφιοι

Ηλεκτρονικά μπορούν να υπολογίσουν τη μοριοδότηση τους οι υποψήφιοι

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://markcalc.minedu.gov.gr/ καλούνται να μπουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων για να υπολογίσουν ηλεκτρονικά τον αριθμό των μορίων τους.

πατήστε εδώ