-t

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

39 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΛΑΘΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΥΦΥΕΙΣ


39 Test Answers That Are 100% Wrong But Totally Genius At The Same Time


Now this is what I call thinking outside the box.

7.

PZy3YYH

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου στην Αθήνα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2013


 Έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας για το Υπουργείο 


Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Συνάντηση της 


Ομάδας Υψηλού Επιπέδου στην Αθήνα στις 12 και 13 


Δεκεμβρίου 2013


Έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου στην Αθήνα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2013
 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποίησε την έναρξη των εργασιών του, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, με τη συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (HighLevelGrouponEducationandTrainingPolicy), στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα.
Στη συνάντηση προήδρευσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και υψηλόβαθμα στελέχη των Υπουργείων Παιδείας των κρατών- μελών. Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής.
Τα κύρια θέματα συζητήθηκαν υπό το πρίσμα του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ειδικότερα οι εργασίες επικεντρώθηκαν:
  • στο μεσοπρόθεσμο απολογισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ET) 2020 και στην Κοινή Έκθεση Αναφοράς (JointReport 2015)
  • στην ανάπτυξη έξι θεματικών ομάδων εμπειρογνωμόνων που θα διατρέχουν εγκάρσια τους άξονες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • στην ανάλυση και την ευρωπαϊκή προσέγγιση των ερευνών ΕΤ Monitor, PIAAC και PISA
  • στην έκθεση για την Ετήσια Ανάπτυξη για το 2014 (2014 AnnualGrowthSurvey)
  • στη συζήτηση για την αναγκαιότητα κατανομής υψηλότερου ποσοστού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων, Ευάγγελος Ζαχαράκης, παρουσίασε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
  • στις προτεραιότητες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίες αντιστοιχούν στους άξονες της κοινωνικής συνοχής, της αποτελεσματικής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης, της διασφάλισης ποιότητας και της ανώτατης εκπαίδευσης.
Η κατά γενική ομολογία επιτυχής συνεδρίαση αναδεικνύει τη θετική προσέγγιση των κρατών-μελών για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί καίριων θεμάτων όπως η διασφάλιση της ποιότητας, η προσφορά δεξιοτήτων που να αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανισότητες, κυρίως στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η ανάγκη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης λόγω δημοσιονομικών περικοπών, καθώς και τα ανοιχτά συστήματα μάθησης (MOOCs).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.


Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Μαθηματικά και Παιχνίδια - Μία ομιλία από το 30ο Συνέδριο Μαθηματικών (Καρδίτσα)

Μαθηματικά και Παιχνίδια - Μία ομιλία από το 30ο Συνέδριο Μαθηματικών (Καρδίτσα)

Στο 30 συνέδριο Μαθηματικών που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία, παρακολουθήσαμε μία όμορφη ομιλία από τον Χρήστο Κυριαζή και Λευτέρη Πρωτοπαπά με θέμα: "Η χρησιμότητα των Μαθηματικών Παιχνιδιών στην Άλγεβρα του Γυμνασίου".

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ασκήσεις  που προτάθηκαν από τους ομιλητές,  επίσης θα δείτε το έργο όπως εμφανίζεται στα πρακτικά και περιέχει εκτός των άλλων τη μαθηματική εξήγηση των ασκήσεων, την τάξη που προτείνεται και τις διαπραγματευόμενες έννοιες που ασχολείται κάθε φορά η άσκηση. 


Για άμεση αποθήκευση πατήστε εδώ.Άσκηση 1η
Αν ένας διψήφιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 33, τότε και ο διψήφιος που προκύπτει με αντεστραμμένες τις θέσεις των ψηφίων του είναι επίσης πολλαπλάσιο του 33.
Άσκηση 2η
Ο τριψήφιος αριθμός xyz διαιρείται με το 37, τότε και οι αριθμοί yzx, zxy διαιρούνται με το 37.
Άσκηση 3η
Ποιο είναι το πλήθος του αριθμού 1020 – 1;
Άσκηση 4η
Ποιο είναι το πλήθος του αριθμού 10983 – 105;
Άσκηση 5η
Σκεφτείτε έναν αριθμό. Διπλασιάστε τον και αφαιρέστε 5. Στο αποτέλεσμα προσθέστε το τριπλάσιο του αρχικού αριθμού και στη συνέχεια προσθέστε 11. Ζητάμε τον αριθμό που βρήκε ο μαθητής, και μέσω της απάντησής του μπορούμε να υπολογίσουμε τον αρχικό αριθμό που σκέφτηκε! Πως;;
Άσκηση 6η
Σκεφτείτε έναν αριθμό. Διπλασιάστε τον και αφαιρέστε 5. Στο αποτέλεσμα προσθέστε το τριπλάσιο του αρχικού αριθμού και στη συνέχεια προσθέστε 11. Στο αποτέλεσμα αφαιρούμε το πενταπλάσιο του αρχικού αριθμού. Το αποτέλεσμα θα είναι πάντα 6, γιατί;;
Άσκηση 7η
Σκεφτείτε έναν αριθμό. Εξαπλασιάστε τον. Στο αποτέλεσμα προσθέστε 3. Στη συνέχεια διαιρέστε με το 3 και προσθέστε 7. Βρείτε το μισό του αποτελέσματος και στη συνέχεια προσθέστε 3. Αφαιρέστε από το αποτέλεσμα  τον αρχικό αριθμό που σκεφτήκατε. Το αποτέλεσμα είναι πάντα 7, γιατί;;;
Άσκηση 8η
Σκεφτείτε ένα τριψήφιο αριθμό, που τα ψηφία των εκατοντάδων  και των μονάδων να είναι διαφορετικά. Αντιστρέψτε τη σειρά των ψηφίων και αφαιρέστε το μικρότερο από το μεγαλύτερο. Στη διαφορά που βρήκατε κάντε το ίδιο, απλά προσθέστε τους δύο αριθμούς. Βρίσκετε πάντα 1.089, γιατί;
Άσκηση 9η
Μπορείτε να βρείτε, χωρίς να γράψετε , το τετράγωνο του 991;
Άσκηση 10η
Γνωρίζουμε ότι  152 = 225, 252 = 225, 352 = 1.225, 452 = 2.025 κ.τ.λ. Ποιος «κανόνας» φαίνεται να υπάρχει; Δικαιολογήστε την απάντησή σας και βρείτε τα 2152, 7.3452 χωρίς υπολογιστή τσέπης.

Αν ψάχνετε για απαντήσεις στις παραπάνω ασκήσεις δείτε το συνημμένο αρχείο.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ακούστε τη μουσική των αρχαίων Ελλήνων

Ακούστε τη μουσική των αρχαίων ΕλλήνωνΕρευνητής έχει αρχίσει μεγάλη μελέτη για την ανασύνθεσή της.

Ακούστε ένα αρχαίο ελληνικό ποίημα και τη μελωδία του σε «αυθεντική» σύγχρονη εκτέλεση.


Λονδίνο

Η ανασύνθεση της αρχαίας ελληνικής μουσικής έτσι ώστε να την ακούμε για πρώτη φορά έτσι όπως ακριβώς ακουγόταν πριν από χιλιάδες χρόνια αποτελεί το αντικείμενο μελέτης που έχει ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο επιστήμονας που έχει αναλάβει αυτό το έργο έδωσε ήδη ένα δείγμα του, συνοδεύοντας το σχετικό άρθρο που έγραψε για την ιστοσελίδα του BBC με ένα ηχητικό απόσπασμα το οποίο και μπορείτε να ακούσετε στο βίντεο.
Ο Αρμάν ντ’ Ανγκούρ, ερευνητής στο Jesus College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και μουσικός, είναι γνωστός για τις μελέτες του στην ελληνική αρχαιότητα – έχει μάλιστα γράψει ποιήματα και ωδές στα αρχαία ελληνικά (ωδές του ακούστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Λονδίνου το 2012) . Η μελέτη που έχει ξεκινήσει για να «ξαναζωντανέψει» την αρχαία ελληνική μουσική χρηματοδοτείται από τη Βρετανική Ακαδημία και διεξάγεται με τη συνεργασία ερευνητών και από άλλα βρετανικά πανεπιστήμια.
Οι επιστήμονες έχουν κατασκευάσει πιστά αντίγραφα των αρχαίων μουσικών οργάνων με τα οποία παίζουν τις νότες που έχουν εξαγάγει μελετώντας αρχαία κείμενα. Όπως υποστηρίζουν, η απόδοση που έχουν επιτύχει «είναι 100% αυθεντική».
Κείμενα γραμμένα σαν τραγούδια
«Συχνά ξεχνάμε ότι τα κείμενα που βρίσκονται στη ρίζα της δυτικής λογοτεχνίας – τα έπη του Ομήρου, τα ερωτικά ποιήματα της Σαπφούς, οι τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη – ήταν όλα αρχικά μουσική» αναφέρει ο δρ Ντ’ Αργκούρ εξηγώντας το εγχείρημά του στο άρθρο του στο BBC. «Είχαν συντεθεί για να τραγουδιούνται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει συνοδευόμενα από τη λύρα, τον αυλό και κρουστά».
Οι νότες αυτής της συνοδευτικής μουσικής έχουν χαθεί προ πολλού, όχι όμως, όπως υπογραμμίζει ο μελετητής, ανεπιστρεπτί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ξεχνάμε σήμερα είναι ότι στα αρχαία ελληνικά τα μακρά και τα βραχέα φωνήεντα είχαν διαφορετικό «νόημα» από ό,τι σήμερα – το «μήκος» τους αντανακλάτο στον τρόπο με τον οποίο προφέρονταν δίνοντας ρυθμό και μουσικότητα στον προφορικό λόγο Σε αυτό ακριβώς στηρίζονται τώρα οι μελέτες των επιστημόνων για την ανασύνθεση των «χαμένων» μελωδιών των αρχαίων κειμένων. «Ο ρυθμός» σημειώνει ο δρ Ντ’ Αργκούρ «η πιο σημαντική ίσως παράμετρος της μουσικής, έχει διατηρηθεί στις ίδιες τις λέξεις, στα μοτίβα των μακρών και των βραχέων συλλαβών».
Οι μαθηματικές αναλογίες
Οι ερευνητές έχουν επίσης βασιστεί σε μια σειρά από αρχαία κείμενα τα οποία, με γράμματα της αλφαβήτου και σημάνσεις επάνω από τα φωνήεντα λέξεων, παρουσιάζουν μια φωνητική σημειογραφία που είχε επινοηθεί τον 5ο π.Χ. αιώνα.
 «Οι Ελληνες είχαν υπολογίσει τις μαθηματικές αναλογίες των μουσικών διαστημάτων – η οκτάβα είναι 2:1, το ένα πέμπτο 3:2, το ένα τέταρτο 4:3 και ούτω καθεξής» εξηγεί ο δρ Ντ’ Αργκούρ. «Η σημειογραφία αυτή δίνει μια ακριβή ένδειξη του σχετικού ύψους: το γράμμα Α, π.χ., στην κορυφή της κλίμακας, αντιπροσωπεύει μια μουσική νότα κατά ένα πέμπτο πιο υψηλή από το Ν, στη μέση της αλφαβήτου. Το απόλυτο ύψος μπορεί να εξαχθεί από το φωνητικό εύρος που απαιτείται για να τραγουδηθούν οι μελωδίες που έχουν επιζήσει».
Μια τέτοια μελωδία που έχει επιζήσει, την αρχαιότερη ολοκληρωμένη μουσική σύνθεση που έχει σωθεί ως τις μέρες μας, ακούτε να «ζωντανεύει» ακριβώς όπως «παιζόταν» στην αρχαιότητα σε αυτό το βίντεο. Προέρχεται από μια επιτάφια επιγραφή που ο Σείκιλος, λυρικός ποιητής των ελληνιστικών χρόνων, είχε αφιερώσει στη σύζυγό του, Ευτέρπη. Ο Ντέιβιντ Κριζ του Πανεπιστημίου του Νιουκάσλ την ερμηνεύει με έναν οκτάχορδο κανόνα τον οποίο κατασκεύασε ο ίδιος βασιζόμενος στις περιγραφές αρχαίων κειμένων και σε αρχαιολογικά ευρήματα.

Η επιγραφή του Σεικίλου στα αρχαία και στα σύγχρονα ελληνικά:

Οσον ζής φαίνου,

Μηδέν όλως σύ λυπού

Προς ολίγον εστί το ζήν

Το τέλος ο χρόνος απαιτείΌσο ζεις, να λάμπεις

Μη λυπάσαι καθόλου

Η ζωή είναι σύντομη

Ο χρόνος οδηγεί στο τέλος