-t

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΚουίζΚουίζ :


Μπορείς να ενώσεις τις 9 κουκίδες με 4 ευθείες γραμμές

 χωρίς να σηκώσεις το στυλό από το χαρτί ;
Νέο Λύκειο: Όλες οι αλλαγές στις τρεις τάξεις και στις πανελλαδικές εξετάσεις


Νέο Λύκειο: Όλες οι αλλαγές στις τρεις τάξεις και στις πανελλαδικές εξετάσεις
Ριζικές αλλαγές θα δουν οι μαθητές του Λυκείου στο νέο τους πρόγραμμα και θα πρέπει να μπουν στο κυνήγι υψηλών βαθμολογιών από την πρώτη κιόλας τάξη του Λυκείου.
Όλες οι αλλαγές στο Νέο Λύκειο
Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και θα αυξάνονται αριθμητικά από την Α' προς τη Γ' Λυκείου με πολλαπλές δυνατότητες επιλογών.
Ειδικότερα όπως αναφέρι η εφημερίδα το ΒΗΜΑ:
- Στην Α' Λυκείου: Γενική παιδεία και επιλογές
- Στην Β' Λυκείου: Αυξημένη γενική παιδεία + 2 ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού
- Στην Γ' Λυκείου: Γενική Παιδεία + 3 ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού
Στην Γ' Λυκείου, μειώνεται ο αρειθμός των διδασκόμενων μαθημάτων, από 13 που ήταν σε 9, μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων πανελλαδικά μαθημάτων από 6 σε 4, και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας από 31 σε 34.
Τα εξεταζόμετα μαθήματα ανά ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού και επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
ΦΩΤΟ από το
Η Α' Λυκείου από φέτος αποτελεί τάξη Γενικής Παιδείας με 35 ώρες συνολικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλους τους μαθητές τις 33 ώρες ενώ καθιερώνεται ένα 2ωρο μαθημάτων επιλογής. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 4 μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Καλλιτεχνική Παιδεία. Καθιερώνεται επίσης η “Ερευνητική εργασία” καθώς και το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας με στόχο όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας “την προφύλαξη των νέων πολιτών από φανατισμούς, πολιτικά πάθη, ακρότητες και την προβολή υψηλών πανανθρώπινων αξιών”.
ΦΩΤΟ από το

Το νέο σύστημα εισαγωγής
Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο. Τα θέματα θα προκύπτουν από την εξεταστέα ύλη και τα μαθήματα που θα εξετάζονται θα είναι τέσσερα.
Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Οι πανελλαδικές εξετάσεις για να διατηρήσουν τον αδιάβλητο χαρακτήρα τπυς θα διεξάγονται από ειδικό κρατικό εξεταστικό φορέα στελεχωμένο από ειδικούς στην αξιολόγηση. Στις προαγωγικές εξετάσεις ο μαθητής της Α', Β' και Γ΄Λυκείου θα εξετάζεται στο σχολείο του και τα γραπτά θα διορθώνονται από τους καθηγητές όπως συμβαίνει και σήμερα.
Το Επαγγελματικό Λύκειο
Ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε αφορά το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο η μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή του θεσμού της μαθητείας δηλαδή η πρακτική άσκηση σε επιχείρηση που θα είναι 12μηνη μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο και ύστερα από πιστοποίηση θα παρέχεται τίτλος επιπέδου 4. Στα τεχνικά Λύκεια, οι ειδικότητες αυξάνονται από 19 σε 26.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2x2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2x2Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Τι αλλάζει στις κατατακτήριες πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ


Τι αλλάζει στις κατατακτήριες πτυχιούχων στα 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Από το τρέχον ακαδημαικό έτος η  επιλογή   για κατάταξη πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα (σ.σ. μέχρι τώρα  η κατάταξη γίνονταν με βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα).
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων εί ναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.  
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.
Όπως είναι γνωστό το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών. 
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής
σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
  Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.»
    Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για
την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος υποδοχής
 Με απόφαση που αναμένεται να υπογράψει ο υπουρός παιδείας, στο αμέσως επόμενο διάστημα, ρυθμίζονται  ειδικότερα θέματα και  κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων.
1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.Μύθοι για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση


Μύθοι για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση


paideia


Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι ουσιαστικά βαθιά τριχοτομημένη, καθώς τα ιδιωτικά σχολεία ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον τρεις διαφοροποιημένες ανάγκες των «πελατών» τους.Η ιδεολογική «γκαρνταρόμπα» για τις επιτυχίες των ιδιωτικών σχολείων

Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι ουσιαστικά βαθιά τριχοτομημένη, καθώς τα ιδιωτικά σχολεία ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον τρεις διαφοροποιημένες ανάγκες των «πελατών» τους

39


του Χρήστου Κάτσικα

Η ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα μας ποτέ δεν κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνολικά λιγότεροι από 6 – 7 στους 100 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Μάλιστα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία φοιτά το 99%, ενώ στα ιδιωτικά σχολεία φοιτά μόλις το 1% (γεγονός που σίγουρα θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα σε όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας που αφαιρούν ολόκληρους τομείς από τα Επαγγελματικά Λύκεια).

Η επίσημη Στατιστική της Εκπαίδευσης δεν μας πληροφορεί, βέβαια, για την κοινωνική προέλευση των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Είναι όμως πρόδηλο πως για να μπορεί μια οικογένεια να πληρώνει τον χρόνο 6.000 – 10.000 ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο, μόνο για τα δίδακτρα ενός γόνου της, πρέπει να έχει αρκετά υψηλό εισόδημα. Είμαστε, λοιπόν, πολύ κοντά στην πραγματικότητα αν ισχυριστούμε πως τα μεσαία αστικά στρώματα συγκροτούν συστηματικά και σε μεγάλη έκταση την πελατεία των ιδιωτικών σχολείων.

Τριχοτομημένη

Είναι γνωστό, επίσης, ότι η ίδια η ιδιωτική εκπαίδευση είναι ουσιαστικά βαθιά τριχοτομημένη, καθώς τα ιδιωτικά σχολεία ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον τρεις διαφοροποιημένες ανάγκες των «πελατών» τους.

Πρώτον, ένα μικρό τμήμα των ιδιωτικών σχολείων – «πρώτης ταχύτητας» λειτουργεί στη βάση της αναπαραγωγής της κοινωνικής «ελίτ», καθώς φιλοξενεί αποκλειστικά παιδιά που προέρχονται από τα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα ή από κοινωνικές ομάδες που κατέχουν υψηλές θέσεις στην πολιτική ιεραρχία. Τα «σχολεία με όνομα» εμφανίζονται σαν ένα από τα μέσα της «στρατηγικής για διάκριση» που οι ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες χρησιμοποιούν για την αναπαραγωγή τους και στο πλαίσιο αυτό τα υψηλά δίδακτρα αποτελούν, ως προς τις συνέπειές τους, τόσο στοιχείο διαφοροποίησης των πελατών – καταναλωτών τους όσο και ασφαλιστική δικλίδα για τους «παρείσακτους» στην κοινωνία της «ελεύθερης» επιλογής προσώπων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπουργών Παιδείας, των βουλευτών και των υπουργών ανεξαρτήτως κόμματος, καθώς και τμήμα των ανώτερων συνδικαλιστικών στελεχών επέλεξαν και επιλέγουν για τους γόνους τους την ιδιωτική εκπαίδευση ή, καλύτερα, τα 10-12 γνωστά ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι από όσους διετέλεσαν στο παρελθόν υπουργοί και υφυπουργοί Παιδείας, για παράδειγμα ο Γ. Παπανδρέου, ο Γ. Σουφλιάς, ο Βασ. Κοντογιαννόπουλος, ο Απ. Κακλαμάνης, ο Χ. Καστανίδης,ο Β. Πολύδωρας, η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Γερ. Αρσένης, ο Ι. Ανθόπουλος, αλλά και οι Αντ. Αντωνάκος (πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ), Χρ. Πρωτόπαπας (πρώην πρόεδρος ΓΣΕΕ), Λ. Κανελλόπουλος (πρώην πρόεδρος ΓΣΕΕ) κ.ά.

Δεύτερον, υπάρχει ένα τμήμα ιδιωτικών σχολείων που φιλοξενούν στη συντριπτική τους πλειονότητα παιδιά μεσαίων και ανώτερων στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (υψηλόμισθοι υπάλληλοι με υψηλό εκπαιδευτικό καταληκτικό επίπεδο), ελευθεροεπαγγελματιών «κύρους» (γιατροί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) και εκπαιδευτικών.

Τέλος, υπάρχει και μια ομάδα ιδιωτικών σχολείων που ουσιαστικά παίζουν τον ρόλο «καταφυγίου», είτε αντιμετώπισης των ανεπαρκειών υποδομής των δημόσιων σχολείων (διπλή βάρδια κ.λπ.) είτε ευκολότερης διέλευσης των μαθητών από τάξη σε τάξη. Αναφερόμαστε, βεβαίως, σε αρκετές δεκάδες ιδιωτικά σχολεία διαφόρων δήμων του Λεκανοπεδίου αλλά και άλλων αστικών κέντρων της περιφέρειας, στα οποία συνωστίζονται μαθητές είτε λόγω κάποιων οικογενειακών αναγκών που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η φοίτηση στο δημόσιο σχολείο είτε λόγω αδυναμιών να έχουν επιτυχή σχολικά αποτελέσματα στο δημόσιο σχολείο.

Ανακατασκευή των μύθων

Ιδιαίτερα σε περιόδους αναταράξεων στη δημόσια εκπαίδευση παράγεται, διαχέεται και εγχαράσσεται ένας κυρίαρχος λόγος που συστηματικά προβάλλει από τη μια τα «υψηλά ποσοστά επιτυχίας των ιδιωτικών σε σχέση με τα δημόσια» και από την άλλη την «αύξηση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων».

Αλλες φορές η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μαθητών στην πορεία πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο δίνει την ευκαιρία για την ανάδυση και την προβολή ενός αναγεννησιακού λόγου υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές της οποίας παρουσιάζονται με αυξημένα ποσοστά στους καταλόγους επιτυχίας και με μειωμένα ποσοστά στους καταλόγους αποτυχίας, σε σύγκριση πάντοτε με τους μαθητές των δημόσιων σχολείων.

Πρόκειται για έναν λόγο που κηδεμονεύεται από τους τίτλους των ΜΜΕ και νομιμοποιείται στις κατασκευασμένες απαντήσεις της κοινής γνώμης, καθώς χρόνια τώρα έχει εγγραφεί στον σκληρό δίσκο των πεποιθήσεών της και αποτελεί τμήμα της ιδεολογικής της «γκαρνταρόμπας».

Συνήθως προβάλλονται τα ποσοστά επιτυχίας μιας σειράς γνωστών ιδιωτικών σχολείων και για το εύπεπτο του πράγματος παρουσιάζονται στα ΜΜΕ διαφημιστικές καταχωρίσεις στις οποίες ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, «ευλογώντας τα γένια τους», συνοψίζουν τα υψηλά ποσοστά της επιτυχίας τους που «υπερέχουν κατά πολύ του πανελληνίου δείκτη», δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους τεχνικούς της κοινής γνώμης να ξεσκονίσουν τα λιβανιστήρια τους «για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των ιδιωτικών σε σχέση με τα δημόσια, γεγονός που βαραίνει στην απόφαση όλο και περισσότερων γονέων να επιλέγουν τα πρώτα για τις σπουδές των γόνων τους».

Οι επιδόσεις

Πόσο, όμως, αλήθεια απέχουν οι επιδόσεις των μαθητών ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων και ποια είναι τα αθέατα χαρακτηριστικά που συγκροτούν τις όποιες επιτυχίες των πρώτων;

Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μια και καλή.

Η φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο, από μόνη της, σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με το δημόσιο σχολείο ούτε συνδέεται με εξασφαλισμένα ποσοστά επιτυχίας των τροφίμων του.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μαθητών όλων των ιδιωτικών σχολείων αποδεικνύει ότι η φοίτηση σ” αυτά δεν «εξασφαλίζει» de facto την επιτυχία στις εξετάσεις, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που οι ευνοημένοι, οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά μαθητές επιλέγουν την αναπαραγωγή τους μέσα από τα ιδιωτικά σχολεία του «κοινωνικού διαχωρισμού», δηλαδή εκείνα τα πανάκριβα-«αριστοκρατικά» που λειτουργούν στη βάση αναπαραγωγής των γόνων της «αριστοκρατίας».

Να θυμίσουμε ακόμη ότι οι υψηλές σχολικές επιδόσεις και η σχολική επιτυχία των μαθητών ορισμένων πασίγνωστων ιδιωτικών σχολείων συντελείται, σε κάθε περίπτωση, με τη διαμεσολάβηση του κοινωνικού – οικονομικού background των υποψηφίων, και όχι μέσω της «υψηλότερης» ποιότητας των ιδιωτικών σχολείων. Γι” αυτόν εξάλλου τον λόγο υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις και άλλα που η «φαεθόντεια πτήση» τους τα αναπαύει στον «πάτο» της σειράς. Είναι από τη μια εκείνα που οφείλουν την επιτυχία τους στο μορφωτικό «πλεονέκτημα» μαθητών με «οικονομική – κοινωνική προίκα» που απλά την αναπαράγουν και τη «νομιμοποιούν» και από την άλλη εκείνα που απευθύνονται ως «λύση ανάγκης» σε «κοινούς» υποψηφίους.
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Αναστέλλεται επ' αόριστον η λειτουργία του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Αναστέλλεται επ' αόριστον η λειτουργία του Πανεπιστήμιου Κρήτης
Την επ' αόριστον αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισαν οι σύλλογοι των εργαζομένων του ιδρύματος στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήσαν σήμερα, Παρασκευή.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο μέτρο της διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων.
 
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα το 30% των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος. 
 
Οι Σύλλογοι Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο/Ηράκλειο αποφάσισαν και διεκδικούν:
 
«Την επ’ αόριστον Αναστολή της Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με οποιοδήποτε τρόπο
Την άρση της απόφασης περί διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και τη διασφάλιση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ σε ανοικτή σύγκρουση με την Κυβέρνηση
Το συντονισμό της δράσης του Πανεπιστημίου στην ίδια κατεύθυνση, με τα άλλα 7 ΑΕΙ που θίγονται άμεσα, αλλά και με όλους τους φορείς, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Την εκπροσώπηση των Συλλόγων των εργαζομένων του Π.Κ. μαζί με τον Πρύτανη στην προγραμματισμένη συνάντηση την Κυριακή 22/9/2013.
Τη σύγκλιση γενικών συνελεύσεων των τμημάτων των σχολών του ΠΚ, προκειμένου να αποφασίσουν δράσεις συμπαράστασης».
 
Πηγή: news.in.gr


Νέο Λύκειο - Η τελική μορφή του Νόμου


Νέο Λύκειο - Η τελική μορφή του ΝόμουSXOLIKI AITHOUSA

O Νόμος για το Νέο Λύκειο στην τελική του μορφή, όπως έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λήψη : εδώΟι 39 φετινές ειδικότητες του ΙΕΚ Σερρών!


Οι 39 φετινές ειδικότητες του ΙΕΚ Σερρών !Σύμφωνα με την τεχνογνωσία και την ύπαρξη εργαστηρίων, το Δημόσιο ΙΕΚ Σερρών, δύναται να πραγματοποιήσει τις παρακάτω 39 ειδικότητες για τη «νέα εποχή» που θα ξεκινήσει στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, από τις συνολικά 90...
Εννοείται ότι δεν θα κάνουν έναρξη όλες αυτές οι ειδικότητες. Με κάποια κριτήρια και με βάση σχετικές οδηγίες, μόνο ορισμένες από αυτές τις 39 θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από το τρέχον εξάμηνο. Να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για ότι νεότερο προκύψει.
α) Οµάδα Προσανατολισµού Τεχνολογικών Εφαρµογών:
Τοµέας Πληροφορικής
1 Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2 Τεχνικός Η/Υ
3 Τεχνικός Λογισµικού Η/Υ
4 Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/Web designer - Developer/ Video games).
Τοµέας Χηµικών Εφαρµογών
1 Τεχνικός Φαρµάκων, Καλλυντικών και Παρεµφερών Προϊόντων. 
Τοµέας Δοµικών Έργων
1 Σχεδιαστής Δοµικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τοµέας Μηχανολογίας.
1 Τεχνικός Μηχανικός Θερµικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
1 Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισµού και κλιµατισµού
2 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
β) Οµάδα Προσανατολισµού Διοίκησης και Οικονοµίας:
Τοµέας Διοίκησης και Οικονοµίας
1 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας
2 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα του Αθλητισµού
3 Στέλεχος Εµπορίας, Διαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων(Μarketing)
4 Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
5 Στέλεχος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου- Φοροτεχνικού Γραφείου
6 Γραµµατέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.
γ) Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής:
Τοµέας Γεωπονίας
1 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονοµίας στον Τοµέα της Αγροτικής Οικονοµίας.
2 Τεχνικός Αγροτουρισµού
Τοµέας Διατροφής και Διαιτολογίας
1 Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.
δ) Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών:
Τοµέας Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
1 Τέχνη φωτογραφίας
2 Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσµηση και Σχεδιασµός αντικειµένων
3 Τέχνη σκίτσου- Εικονογραφίας- Γραφικών
4 Τεχνικός κινούµενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήµατος
5 Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων.
ε) Οµάδα επαγγελµάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
1 Δηµοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
στ) Οµάδα Προσανατολισµού Επαγγελµάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
1 Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής
2 Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης- Αρχιµάγειρας (chef).
ζ) Οµάδα προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας
1 Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2 Βοηθός Φαρµακείου
3 Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων
5 Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
6 Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας
7 Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές παθήσεις
η) Επί µέρους τοµείς και επαγγέλµατα:
1 Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
2 Τεχνικός Κοµµωτικής τέχνης
3 Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας- Καλλωπισµού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
4 Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών
5 Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
6 Προπονητής Αθληµάτων.